Derfor stiger vandpriserne, selv om du bruger mindre vand

Derfor stiger vandpriserne, selv om du bruger mindre vand

Danskerne er blevet bedre til at spare på vandet, men betaler alligevel mere og mere for det. Læs hvorfor her.

Det er en god idé at spare på vandet – både af økonomiske og miljømæssige årsager. Foto: Bigstockphoto.

De seneste 10 år er vandforbruget i de danske husholdninger faldet med 15 procent. Alligevel er prisen for vand steget i samme periode, så en gennemsnitlig husstand på 2,15 personer i dag betaler ca. 5.200 kr. om året for deres vand mod 4.500 kr. i 2004.

Det viser nye tal fra DANVA – interesseorganisation for danske drikkevands- og spildevandsselskaber. Prisen for vand dækker over både levering af det friske vand, du får ud af hanen, og udledning og rensning af husstandens spildevand. Og heri ligger noget af forklaringen på prisstigningen, forklarer Thomas Bo Sørensen, konsulent i DANVA.

LÆS OGSÅ: Kæmpe forskel i pris på havevanding

Drift koster uanset mængden af vand

Han er vant til, at folk ikke kan forstå, at de ikke skal betale 10 procent mindre om året, hvis de har sparet 10 procent på vandet.

– Ca. 80 procent af de omkostninger, vandselskaberne har, er faste. Så selv om de skal levere eller rense mindre vand, koster det stadig næsten det samme at gøre det, siger han.

Det samme peger Ann Vikkelsø, energirådgiver i Energitjenesten på.

– Selskaberne har mange af de samme udgifter til drift og administration lige meget, hvor meget vand de skal håndtere. Derfor vil man sådan set kunne opleve det, som om man betaler mere pr. kubikmeter vand, jo mindre man bruger, siger hun.

Drikkevandsselskabernes udgifter til drift er ifølge DANVAs egne opgørelser faldet over 10 procent de seneste år. Til gengæld er udgifterne til nye investeringer steget kraftigt.

– Udgifterne til rensning af spildevand er steget meget. Der bliver brugt flere og flere penge på at investere i klimaløsninger, fordi vi skal håndtere al den monsterregn, vi har oplevet. Det vil sige, at der bliver investeret i nye kloakker, regnvandsbassiner og meget andet. Det er dét, som har kunnet ses i vandtaksterne, især hen over de seneste år, forklarer han.

Så meget betaler du for dit vand

Prisen for dit vand er meget forskellig afhængig af, hvilken kommune og hvilket drikkevandsselskab, du tilhører. Her er et par priseksempler (2014-priser). Priserne er beregnet ud fra, at 1 person bruger 39 kubikmeter vand om året og er inklusive bidrag til vandmåler (enfamilieshus). Tallet i parentes er eksklusive pris for måler:

  • Single, Svendborg: 2.900 kr. om året (2.300)
  • Single, København: 1.900 kr. om året (1.400)
  • Familie på 4, Svendborg: 9.800 kr. om året (9.200)
  • Familie på 4, København: 6.200 kr. om året (5.700)

Kilder: hofor.dk, vandogaffald.dk

LÆS OGSÅ: 5 nemme tip til at spare på vandet

Drikkevandsselskaberne må ikke tjene på dig

Naturstyrelsen er også opmærksom på, at de mange klimatilpasningsforanstaltninger, der har været behov for i de senere år, har påvirket vandprisen. De har delvist været skattefinansieret og delvist finansieret af vandselskaberne over vandpriserne.

Derudover har der været nogle stigende statsafgifter på vandområdet og et generelt behov for at få udskiftet gamle anlæg i de senere år. Torkil Groving, specialkonsulent i Naturstyrelsens afdeling for klimatilpasning, vandsektor og grundvand, forklarer dog, at priserne ikke stiger helt ukontrolleret.

– Vi har en vandsektorlov, der sigter på, at vandselskaberne kan effektivisere, og samtidig har vi lagt et loft over prisreguleringen. Fordi man ikke bare kan shoppe mellem vandselskaberne, men er bundet til det, der har vand- og kloakledningerne i det område, man bor, må selskaberne hverken tjene på vandforsyning eller spildevandshåndtering. Indtægter og udgifterne skal gå op, siger han.

God fornuft i at spare på vandet

Thomas Bo Sørensen mener, prisen på vand nu er ved at stagnere. Men hvis selskaberne får flere opgaver, kan det få en effekt. Han henviser til, at det afhænger lidt af den aktuelle politiske diskussion, om det skal være kommunerne eller spildevandsselskaberne, der i fremtiden skal betale for de klimatilpasninger, som er nødvendige.

Både Thomas Bo Sørensen, Torkil Groving og Ann Vikkelsø understreger dog, at selv om du ikke kan aflæse én til én på din vandregning, hvor meget du har sparet på vandet fra år til år, er der god fornuft i at fortsætte.

Spar penge og hjælp miljøet

– Vi bruger stadig mere vand, end vi har ressourcer til. Især omkring de store byer som København og Aarhus. Hver gang, der skal bruges kræfter på at beskytte vandindvindingsområder eller findes nye, vil det kunne få vandpriserne til at stige endnu mere. Så både for klimaets og ens egen pengepungs skyld, er det dumt bare at lade hanen løbe, siger Ann Vikkelsø.

– Man kan sige, prisbesparelsen på din vandbesparelse kommer, hvis du gør det bedre end naboen. Men udover økonomi, handler det jo også om, at vi ikke har ubegrænsede vandressourcer, så vi skal selvfølgelig ikke hive mere vand op end nødvendigt, og det har man som samfundsborger jo et ansvar for, siger Torkil Groving.

Så mange penge sparer du ved at spare på vandet

Du bruger ca. 107 liter vand i døgnet/39 m3 om året på bad, toiletskyl, opvask osv.

Hvor mange penge du sparer på at spare på vandet, afhænger af, hvilken kommune du bor. Regn generelt med i snit at spare ca. 50 kr. pr. m3 koldt vand og 80-90 kr. pr. m3 varmt vand, du bruger mindre.

Kirsten Marie Juel Jensen

Kilde: Derfor stiger vandpriserne, selv om du bruger mindre vand

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

0

Din varekurv